Tezler

Avrupa Birliği Müktesebatında ve Uluslararası Hukuki Metinlerde Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınmasında Rol Alan Kişilerin Eğitimi ve Türkiye`deki Mevzuatın Karşılaştırılması Gülşah AYTEKİN - Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi

21. Fasıl (Ten Faslı) Müzakereleri ve Türkiye`nin Trans-Avrupa Ulaştırma Ağlarına Entegrasyon Süreci Üzerine Bir Değerlendirme Hasan Tevfik ÖZKORKMAZ - Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi

IPA Fonlarının Mali Yönetimi Seher DEMİREL KÜTÜKÇÜ - Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi

Avrupa Birliği`nin Çevreci (Green) Ulaştırma Politikası Burak ÇİFTÇİ - Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi

Abdurrahman KARA-Arama Kurtarma Operasyonlarında Risk Analizi ve Türkiye İçin Arama Kurtarma Model Araştırması

Engin ERAT-Gemilerin Operasyonel Enerji Verimliliğinin Analizi ile Gemilerde Enerji Verimliliğine İlişkin Ulusal Mevzuatı

Esra Burcu GÜZEL-Türk Uluslararası Gemi Sicili, Milli Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğünün Birleştirilerek Tek Sicil Altında Toplanması

İsmail TAÇYILDIZ-Mersin Liman Başkanlığı Acil Durum Eylem Planı

Mehmet Ali VELİOĞLU-Kıyı Yapılarının Dijital Ortama Aktarılmasında Mobil Uygulamaların Kullanılması

Melik Çağrı KÜÇÜKYILDIZ-Petrol Tankeri Kazalarının Deniz Çevresine Etkileri ve Tazmin Sistemi

Murat AKPINAR-Gemilerde Enerji Verimliliği Planının Kabotaj Hattında Çalışan Türk Bayraklı Yüksek Hızlı Yolcu Gemisine Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Okay Ferhat UÇAR-Samsun İli Limanlarına Gelen Gemilerin Oluşturduğu Egzoz Gazı Emisyonlarının İncelenmesi ve Çevresel Etkileri

Ömer Adem GAZİOĞLU-Kitle Kurtarma Operasyonlarının İncelenmesi ve Türkiye İçin Etkin Bir Model Önerisi

Selim DURNA-Denizlerdeki Yağ Tabakasının Tespitinde Radar Görüntülerinin Kullanımı

Sevtap ÖZDOĞAN-AB Mali Yardımları ve Eşleştirme Türkiye ve Diğer Aday Ülkelerin Tecrübelerinin Karşılaştırılması

Gülşah DİNÇ - 2014-2020 IPA II DÖNEMİ HAZIRLIKLARI VE 2007-2013 IPA I DÖNEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Hüseyin ÇALIK - AVRUPA BİRLİĞİ FONLARININ MALİ DENETİM BOYUTLARI VE KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

İsmail ABACI - KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Murat S. KARAMAN - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Mustafa Said DÜZ - AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI YARDIMIYLA FİNANSE EDİLEN ULAŞTIRMA PROJELERİNİN MALİYET-FAYDA ANALİZİ

Özlem MULUN AKPINAR - AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DENİZ EMNİYETİ VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI VE ULUSLARARASI HUKUKUN İNCELENEREK TÜRKİYE’NİN MEVCUT DENİZ EMNİYETİ VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI İLE MUKAYESESİ

Tunç DEMİREL - IPA FONLARIYLA FİNANSE EDİLEN GÖTÜRÜ BEDEL İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

A. Emre İSAOĞLU - ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Ahmet DUYGUN - AFET VE ACİL DURUMLARDA UYGULANMAK ÜZERE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ

Akif MANAV - SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİ; AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN ÖRNEKLER VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Berna ALTUN GEYİK - HAVAYOLU VE DEMİRYOLU ENTEGRASYONU

Çağlar TABAK - DEMİRYOLLARINDAKİ KAZA İSTATİSTİKLERİ VERİTABANI, RİSK AZALTMA YÖNTEMLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE AVRUPA’DAKİ ÖRNEKLERİNİN KIYASLANMASI

Göktuğ BAŞTÜRK - KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Günseli AYTAÇ CANKURTARAN - ULUSAL VERİ MERKEZİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI: DÜNYA UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEKLER

Hasan TUFAN - AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ

Mehmet Akif ASLAN - DÜNYADA VE TÜRKİYE`DE E-DEVLET UYGULAMALARI VE TÜRKİYE E-DEVLET ORGANİZASYON MODELİNİN OLUŞTURULMASI

Mehtap ŞEN - ULUSAL SİBER GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI VE TÜRKİYE İÇİN KAMU GÜVENLİĞİ AĞI MODEL ÖNERİSİ

Merve UZUNÇAKMAK - ULAŞIM MODLARINDAN KAYNAKLANAN SERA GEZİ EMİSYONLARI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Osman ÇİFTÇİ - EVRENSEL HİZMET KAPSAMINDA POSTA HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ DÜNYA ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Ömer TANGÜL - AVRUPA BİRLİĞİ DEMİRYOLU REFORMU DENEYİMLERİ VE TÜRK DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME ÇALIŞMALARI

Saim Kemal EROL - DEMİRYOLLARINDA SİNYALİZASYON, UYGULAMA STANDARTLARI VE TSI`LARIN İNCELENMESİ

Ümit YAŞLI - GENİŞBANT DÜZENLEMELERİ YÖNÜYLE ÜLKE İNCELEMELERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Zafer KÖGMEN - KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Ahmet ŞEVİK - PROFESYONEL SUALTIADAMI (SANAYİ DALGICI) OLMA YÖNTEMLERİNDEN "ADAY DALGIÇLIK" UYGULAMASININ EKSİKLERİ, NEDEN OLDUĞU SEKTÖREL, BİREYSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ali İhsan AYDIN - TURİZM BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN DENİZ TURİZM ARAÇLARININ DENİZ EKOSİSTEMİNE OLUMSUZ ETKİLERİ VE BUNLARIN ASGARİYE İNDİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALARIN ARAŞTIRILMASI

Fatma Nur SOYBAŞ - DENİZ HAYDUTLUĞU VE DENİZ HAYDUTLUĞUNUN DENİZ SİGORTACILIĞINA ETKİSİ

İlhan KÖSE - HONG KONG SÖZLEŞMESİ VE GEMİ SANAYİSİNE GETİRECEKLERİ

Mithat YILDIZ - SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ

Sevim GÜLKAYA - ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ GÖNÜLLÜ ÜYE DEVLET DENETİM PROGRAMININ (VIMSAS) VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

İlker KILIÇ - Kara ve Deniz Konteyner Taşımacılığında Egzoz Gazı Emisyon Değerlerinin Karşılaştırılması: Türkiye İçin Durum Değerlendirmesi

Derya AKBULUT - Türkye`de Karayoluyla Yapılan Kargo Taşımacılığının Yapısı ve Sektörel Değerlendirmeler