Arabuluculuk

Bakanlığımızın taraf olduğu Arabuluculuk Davetinin Yapılacağı Adres

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Hukuk Müşavirliği

Arabuluculuk Sekreteryası

Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/ANKARA

E-Posta : arabuluculuk@uab.gov.tr

Telefon Numaraları        : 0 312 203 14 57 – 0 312 203 19 35

Belge Geçer                   : 0 312 203 19 48

Koordinatör

İ.Suat ÖMERBEYOĞLU

Şube Müdürü

Önemli Not: Arabuluculuk Davet Mektubunda; başvurucunun talebi/talepleri (Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, fazla çalışma vb) net olarak belirtilmelidir. Ayrıca Bakanlığımızın hangi biriminde, alt işveren/üst işveren, kadrolu/taşeron ve hangi firma adı altında ne kadar süre ile çalıştığının Davet Mektubunda yer alması, sürecin olumlu yönde etkilenebilmesi açısından son derece önem arz etmektedir