2016/2 KPSS Yerleştirme Sonuçlarına göre UDHB Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru / Tarih: 17/01/2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan;

2016/2 KPSS Yerleştirme Sonuçlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru;

        ÖSYM tarafından 09 Ocak 2017 Pazartesi günü açıklanan 2016/2  KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımız kadrolarına açıktan atanmaya hak kazananların, atama işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak, 31 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

 1. Atama başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge) noter ya da mezun olduğu okul tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır,
 3. T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
 4. KPSS yerleştirme belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 5. Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),
 6. Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,
 7. 8 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 8. 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal bildirim beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),
 9. Etik sözleşme (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 10. Her türlü iklim koşullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya sakatlığının bulunmadığının belirtildiği Sağlık Beyanı (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 11. Adres beyanı (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 12. Halen bir kamu kurumunda veya daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan adayların muvafakat işlemlerinin başlatılabilmesi için çalışılan kamu kurumu, derece-kademesi, unvanı ve sicil numarasının belirtildiği bir dilekçe,
 13. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir ve 4 nüsha olarak elektronik ortamda düzenlenip imzalanacaktır),

        Ayrıca, Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrolarına atanacak adayların bu belgelerin yanında aşağıdaki belgeleri de hazırlayarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

 1. Tercih işlemlerinin son günü itibariyle, uzakyol vardiya  zabiti, uzakyol  vardiya  mühendisi/makinist  veya  üstü  ehliyetlerden  birisine sahip olarak denizcilik alanında iki yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
 2. Renk  körlüğü  ile  %40’ı  aşan  oranda  özrü  bulunmadığını belgeleyen devlet hastanesinden alınan sağlık  kurulu  raporu,
 3. Yabancı  Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge, (Yabancı dil sınavların eşdeğerlilikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır.
 4. a) Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti ve üstü yeterlik belgesine sahip olanlar; Gemiadamı Cüzdanının fotokopisi,                                           b) Uzakyol Vardiya Zabiti veya Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti yeterliliğine sahip olanlar; sözkonusu yeterlik belgesi ile 2 yıl deniz hizmeti yapmış olduğunu gösteren, sicil limanından aldığı Deniz Hizmet Çizelgesi,                                                                                                                                                                 (a) ve (b) maddeleri dışında denizcilik alanında hizmetleri olanlar; denizcilik alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarında çalıştıklarına dair görev alanı, unvanı ve hizmet sürelerinin de belirtildiği çalıştıkları yerlerden alınmış Hizmet Belgesi.

        Atanmaya hak kazanan adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak temin ederek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

        İlanen duyurulur.

        Not: Atama için öngörülen koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

EKLER:

Atama Başvuru Formu

Etik Sözleşme

Adres Beyanı

Sağlık Beyanı

Mal Bildirim Beyannamesi (önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu