Uzman Yardımcısı Sözlü Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu / Tarih: 06/12/2016

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından;

Uzman Yardımcısı Sözlü Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu;

        Bakanlığımız Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ile Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı kadroları için 24 - 25 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılan sözlü giriş sınavı sonucu asil aday listesi Ek-1, yedek aday listesi Ek-2 sayılı listede belirtilmiştir.

ASİL ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

        a) 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf,

        b) Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),

        c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

        ç) Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,

       d) 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal bildirim beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),

        e) Adres beyanı (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

        f) Etik sözleşme (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

       g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir ve 4 nüsha olarak elektronik ortamda düzenlenip imzalanacaktır),

       ğ) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi,

       Yukarıda sayılan belgeleri adreslerine yapılacak olan yazılı tebligatı takip eden 10 (on) gün içerisinde bir dilekçe ekinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

        İlgililere ilanen duyurulur.

 

Ek:

1. Ek-1 (Asil Aday Listesi)

2. Ek-2 (Yedek Aday Listesi)

Formlar:

1. Sağlık Beyanı

2. Mal Bildirim Beyannamesi (önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır)

3. Adres Beyanı

4. Etik Sözleşme

5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu