28.07.2016 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Sonucunda UDHB Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylar Duyuru / Tarih: 06/09/2016

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN;

 

28 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel Alımı İlanına yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda asil ve yedek olarak kazanan adaylara duyuru;

        Bakanlığımız Taşra (Tekirdağ) Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında münhal bulunan 1 (bir) Mühendis, 1 (bir) Tekniker ve 3 (üç) Teknisyen olmak üzere toplam 5 (beş) sözleşmeli personel pozisyonunu asil ve yedek olarak kazananlara ilişkin liste ekte verilmiştir.

        Asil kazananların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 26 Eylül 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 9.30–12.00 ile 14.00–17.00 saatleri arasında tam ve eksiksiz olarak aşağıda yer alan belgeleri hazırlayarak “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 Emek / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

ASİL OLARAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

  1. T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
  2. 2 adet vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),
  3. 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildirilmesinde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal Bildirim Beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. Kimlik Numarası ile ad soyad belirtilmiş olacaktır).

        İlgililere ilanen duyurulur.

EKLER:

Atanmaya Hak Kazanan Asil ve Yedek Adaylar

Mal Bildirim Beyannamesi (önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır)