2016/1-EKPSS/Kura İle UDHB Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru / Tarih: 05/09/2016

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan;

2016/1-EKPSS/Kura İle Yapılan Engelli Memur Yerleştirme Sonuçlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru;

        2016/1-EKPSS/Kura İle Yapılan Engelli Memur Yerleştirme Sonuçlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Ağustos 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilen atama kurası sonucu Bakanlığımız kadrolarına açıktan atanmaya hak kazananların, atamalarının yapılabilmesi için ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 Eylül 2016 Cuma gününe kadar  09:30 – 12:00 ile 14:00 – 17:00 saatleri arasında tam ve eksiksiz olarak aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

 1. Atama başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge) noter ya da mezun olduğu okul tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkalığınca onaylanacaktır,
 3. T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
 4. EKPSS-2016/1 yerleştirme sonuç belgesi,
 5. Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),
 6. Sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından, son üç ay içerisinde alınmış, belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,
 7. 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 8. Adres beyanı, (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 9. 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal bildirim beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),
 10. Etik sözleşme (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 11. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık raporu aslı ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkalığınca onaylanacaktır,
 12. Halen bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan adayların muvafakat işlemlerinin başlatılabilmesi için çalışılan kamu kurumu, derece-kademesi, unvanı ve sicil numarasını belirtilen bir dilekçe,

        Not: Atama için öngörülen koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler ve gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

        İlanen duyurulur.

EKLER:

Atama Başvuru Formu

Etik Sözleşme

Adres Beyanı

Mal Bildirim Beyannamesi (önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır)