3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Bakanlığımız Taşra Teşkilatına Atananlar Hakkında Duyuru / Tarih: 28/01/2016

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan;

        3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Bakanlığımız Taşra Teşkilatına Atanan Adayların Atanma İşlemleri Hakkında Duyuru

        3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından 16 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen atama kurası sonucu, Bakanlığımız Taşra Teşkilatı kadrolarına açıktan ataması yapılanların atandıkları birimleri gösterir liste ektedir. Adaylar tebligatlarını beklemeden atandıkları birimlere giderek görevlerine başlayabilirler .

        İlgililere duyurulur.

Taşra Teşkilatına Atananların Listesi