Bakanlığımız Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru / Tarih: 28/12/2015

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

   Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından;

                  D U Y U R U

        Bakanlığımız Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadroları için 18 - 19 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılan sözlü giriş sınavını asil olarak kazananlar Ek-1, yedek olarak kazananlar Ek-2 listede belirtilmiştir.

                ASİL OLARAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

        Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar,

        a)  Dört adet vesikalık fotoğraf,

        b) Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),

        c) Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,

        d) 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal bildirim beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),

        e) Daha önce Kamu Kurum ve Kuruşlarında çalışmış adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi,

yukarıda sayılan belgeleri adreslerine yapılacak olan yazılı tebligatı takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde bir dilekçe ekinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

        İlgililere ilanen duyurulur.

Ek-1

Ek-2

Mal Bildirim Beyannamesi (önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır)