3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında UDHB Kadrolarına Açıktan Atanan Adaylara Duyuru / Tarih: 17/12/2015

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan;

        3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru;

        3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından 16 Aralık 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilen atama kurası sonucu Bakanlığımız kadrolarına açıktan atanmaya hak kazanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamalarının yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak, 8 Ocak 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru, taahhüt ve bilgi formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge) noter ya da mezun olduğu okul tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkalığınca onaylanacaktır,

3- T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

4- Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),

5- Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,

6- 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5x 6 ebadında ve son 6 ay içerisinde çekilmiş),

7- Adres beyanı, (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

8- 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal bildirim beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),

9- Etik sözleşme (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

10- Her türlü iklim koşullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya sakatlığının bulunmadığının belirtildiği Sağlık Beyanı,

11- Daha önce Kamu Kurum ve Kuruşlarında çalışmış adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi,

        İlanen duyurulur.

Başvuru, taahhüt ve bilgi formu

Etik Sözleşme

Adres Beyanı

Sağlık Beyanı

Mal Bildirim Beyannamesi (önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır)