2015/2 KPSS Yerleştirme İşlemleri Sonucunda Bakanlığımız Kadrolarına Atanan Adaylardan İstenilen Belgeler / Tarih: 03/12/2015

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan;

 

2015/2 KPSS Yerleştirme Sonuçlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru;

        ÖSYM tarafından 01 Aralık 2015 Salı günü açıklanan 2015/2 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımız kadrolarına açıktan atanmaya hak kazananların, atamalarının yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak, 25 Aralık 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

 1. Atama başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge) noter ya da mezun olduğu okul tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkalığınca onaylanacaktır,
 3. T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
 4. KPSS sonuç belgesi,
 5. Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),
 6. Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,
 7. 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5x 6 ebadında ve son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 8. Adres beyanı (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 9. 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal bildirim beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),
 10. Etik sözleşme (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 11. Her türlü iklim koşullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya sakatlığının bulunmadığının belirtildiği Sağlık Beyanı,
 12. Halen bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan adayların muvafakat işlemlerinin başlatılabilmesi için çalışılan kamu kurumu, derece-kademesi, ünvanı ve sicil numarasını belirtilen bir dilekçe,

      Ayrıca, Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrolarına atanacak adayların bu belgelerin yanında aşağıdaki belgeleri de hazırlayarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

 1. Uzakyol vardiya  zabiti, uzakyol  vardiya  mühendisi/makinist  veya  üstü  ehliyetlerden  birisine sahip olarak denizcilik alanında iki yıl çalışmış olduğunu veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
 2. Renk  körlüğü  ile  %40’ı  aşan  oranda  özrü  bulunmadığını belgeleyen devlet hastanesinden alınan sağlık  kurulu  raporu,
 3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge, (Yabancı dil sınavların eşdeğerlilikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır.

Not: Atama için öngörülen koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

İlanen duyurulur.

Atama Başvuru Formu

Etik Sözleşme

Adres Beyanı

Sağlık Beyanı

Mal Bildirim Beyannamesi (önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır)