Bakanlığımız Kurum İdari Kurulu Toplantı Duyurusu / Tarih: 05/12/2018

        Bakanlığımız Kurum İdari Kurulunun 2018/2 sayılı toplantı tutanağı portal.uab.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. 

        Duyurulur.