Bakanlığımız Kurum İdari Kurulu Toplantı Duyurusu / Tarih: 21/06/2018

Bakanlığımız Kurum İdari Kurulunun 2018/1 sayılı toplantı tutanağı www.portal.udhb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

Duyurulur.