Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı / Tarih: 08/03/2018

BAKANLIĞIMIZ MERKEZ TEŞKİLATINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU

       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez Teşkilatında  personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin 696 sayılı KHK’nın ilgili hükümleri gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi taleplerinin Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucu  sözlü sınava girmeye hak kazanan ekli listede isimleri yer alan adayların listede belirtilen gün ve saatte, Nüfus Cüzdanı,  varsa Kurum Kimlik Kartları ile birlikte   “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 Emek/ANKARA” adresinde A Blok 2. Kat Toplantı Salonunda saat: 9.30’da hazır bulunmaları gerekmektedir.

        Sözlü sınav ilanı tebligat yerine geçecek olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        İlanen duyurulur.

 

Ek :

1. Gemi Adamı Listesi ve Sözlü Sınav Tarihleri

2. SRC Personeli, Şoför ve İnşaat Teknisyen Yardımcısı Listesi ve Sözlü Sınav Tarihleri

3. Özel Güvenlik Görevlisi Listesi ve Sözlü Sınav Tarihleri

4. Temizlik Görevlisi Listesi ve Sözlü Sınav Tarihleri