Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru / Tarih: 26/02/2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan;

D U Y U R U

            Bakanlığımız Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadroları için 19/02/2018 tarihi Pazartesi günü yapılan sözlü giriş sınavı sonucu asil aday ve yedek aday listesi ekli listede belirtilmiştir.

ASİL ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) 4 (altı) adet vesikalık fotoğraf,

b) Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),

c) Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,

d) 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal bildirim beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),

e) Adres beyanı (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

f) Etik sözleşme (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),

g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir ve 4 nüsha olarak elektronik ortamda düzenlenip imzalanacaktır),

ğ) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi ya da çalıştığı kamu kurumunu, derece/kademesini, unvanını ve sicil numarasını belirttiği bir dilekçe,

            Yukarıda sayılan belgeleri 09/03/2018 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ekinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

            İlgililere ilanen duyurulur.

Ek: Asil ve Yedek Aday Listesi (1 sayfa)

Form:

1. Örnek Dilekçe

2. Mal Bildirim Beyannamesi

3. Adres Beyanı

4. Etik Sözleşme

5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu