2017/2 KPSS Yerleştirme Sonuçlarına göre UDHB Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru / Tarih: 11/12/2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan;

2017/2 KPSS Yerleştirme Sonuçlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru;

        ÖSYM tarafından 06 Aralık 2017 Çarşamba günü açıklanan 2017/2 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımız kadrolarına açıktan atanmaya hak kazananların, atamalarının yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak, 18 Aralık 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

 1. Atama başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge) noter ya da mezun olduğu okul tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır,
 3. T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
 4. KPSS sonuç ve yerleştirme belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 5. YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),
 7. Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,
 8. 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 9. 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal bildirim beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),
 10. Etik sözleşme (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 11. Sağlık Beyanı (Her türlü iklim koşullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya sakatlığının bulunmadığının belirtildiği, Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 12. Adres beyanı (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir),
 13. Halen bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan adayların muvafakat işlemlerinin başlatılabilmesi için çalışılan kamu kurumu, derece-kademesi, unvanı ve sicil numarasının belirtildiği bir dilekçe,
 14. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir ve 4 nüsha olarak elektronik ortamda düzenlenip imzalanacaktır),

        Ayrıca, Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrolarına atanacak adayların bu belgelerin yanında aşağıdaki belgeleri de hazırlayarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

 1. Tercih işlemlerinin son günü itibariyle, Uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olarak denizcilik alanında iki yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az iki yıl çalıştığını kayıtlarla (görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak imzalı evrak) gösteren belge,
 2. Renk körlüğü olmamak (Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesi ile atıfta bulunulan Gemiadamları Sağlık Yönergesi) ile % 40’ı aşan oranda özrü bulunmadığını gösteren (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi) sağlık kurulu raporu,
 3. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge,

        Atanmaya hak kazanan adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak temin ederek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

        İlanen duyurulur.

        Not 1: Atama için öngörülen koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

       Not 2:Yerleştirme işleminin son başvuru tarihi olan 23 Kasım 2017 itibariyle adayların atama evraklarına sahip olmaları gerekmektedir.

       (KPSS 2017/2 Tercih Kılavuzu, 3.1.Diğer Husular)

EKLER:

Atama başvuru formu

Etik Sözleşme

Adres Beyanı

Sağlık Beyanı

Mal Bildirim Beyannamesi (önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu